TSJ MN_edited.png

CORONAVIRUS NO JAPÃO

BALANÇO MENSAL DE CASOS E ÓBITOS POR COVID-19

Tóquio: 383.344 

Osaka:203.996
Kanagawa:169.904
Saitama: 116.134
Aichi: 107.146
Chiba:100.730
Hyogo - 78.927
Fukuoka: 74.823
Hokkaido: 61.550
Okinawa: 58.595
Quioto: 36.249.
Shizuoka: 26.090
Ibaraki: 24.495
Hiroshima: 22.339
Gifu: 18.951
Gunma: 17.415
Miyagi: 16.294
Nara: 15.697
Tochigi: 15.655
Okayama: 15.566
Mie: 14.823
Kumamoto: 14.397
Shiga: 12.536
Fukushima: 9530
Kagoshima: 9128
Nagano: 8985
Niigata: 8261
Oita: 8188
Ishikawa: 8056
Miyazaki: 6140

Nagasaki: 6127
Yamaguchi: 5941
Aomori: 5906
Saga: 5881
Ehime: 5412
Wakayama:5304
Yamanashi: 5166
Toyama: 4869
Kagawa: 4709
Kochi: 4168
Yamagata: 3608
Iwate: 3495
Tokushima: 3292
Fukui: 3118
Akita: 1934 
Shimane: 1768
Tottori: 1669

Atualização: 03/01/2022 / Fonte: NHK

Total de Casos:  1.735.409

Mortes: 18.395

Recuperados: 1.712.555

Excluem-se pessoas do Diamond Princess e militares americanos de Okinawa